Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stołówka

Stołówka

Obiady szkolne wydawane będą od dnia 7 września 2022 r.w stołówce szkolnej 
o godz.1125, 1235oraz1340.

Stawka za wyżywienie:

uczniowie - 5.00zł

personel - 10.00zł

dzieci przedszkolne - dwa posiłki - 6,00 zł

dzieci przedszkolne - trzy posiłki - 8,00 zł 

Wszyscy uczniowie (personel) chcący korzystać z obiadów na stołówce szkolnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u p. intendentki telefonicznie lub przez platformę Librusa w celu aktywacji karty. Ewentualne zmiany np. nr kontaktowy do rodzica lub zmiana adresu e-mail należy zgłosić do p. intendentki.

Uczniowie, którzy nie będą mieć aktywnej karty nie otrzymają obiadu.

Nowi uczniowie, chcący korzystać z obiadów, muszą osobiści zgłosić się do p. intendentki w celu rejestracji w systemie.

Należność za obiady należy wpłacać do 10-tego kolejnego miesiąca. Jeżeli wpłaty nie będzie na koncie do 10-tego kolejnego miesiąca to dziecko nie otrzyma posiłku w następnych dniach.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie u pani intendentki (32/4558330 wew. 110) lub przez Librusa. Odliczenia dokonywane będą od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Zgłoszenia przez Librusa będą rozpatrywane w godzinach urzędowania od 7 00 do 15 00 . Brak zgłoszenia nieobecności nie będzie odliczany.

Nieobecności zbiorowe (wycieczka klasowa) należy zgłaszać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku odpisy nie zostaną uwzględnione.

Ewentualną rezygnację z obiadów należy zgłosić do p. intendentki, ponieważ dziecko naliczane jest automatycznie na kolejny miesiąc.

Wpłaty za obiady dokonujemy przelewem na nr rachunku: 71 8436 0003 0000 0026 8053 0001.

W treści przelewu należy koniecznie podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, wyżywienie za miesiąc...

 

 

 

Data dodania: 2020-07-15 19:51:12
Data edycji: 2022-09-07 11:00:58
Ilość wyświetleń: 1200

Osiągnięcia uczniów

Więcej informacji

Sport w naszej szkole

Więcej informacji

Kalendarz

Szkoła dzisiaj

Więcej informacji
Projekty Unijne1981

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook