Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stołówka

Obiady wydawane będą od poniedziałku 6 września 2021r. w stołówce szkolnej 
o godz. 11251235 oraz 1340.
Cena jednego obiadu kształtuje się odpowiednio:
uczniowie -  5,00 zł

  personel -  10,00 zł 

dzieci przedszkolne - dwa posiłki - 6,00 zł

dzieci przedszkolne - trzy posiłki - 8,00 zł 

 

Wszyscy chcący korzystać z obiadów na stołówce szkolnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u p. intendentki telefonicznie lub przez platformę Librus w celu aktywacji karty. Ewentualne zmiany np. nr kontaktowy do rodzica lub zmiana  adresu e-mail należy zgłosić do p. intendentki.

Uczniowie, którzy nie będą mieć aktywnej karty nie otrzymają obiadu.

Nowi uczniowie, chcący korzystać z obiadów, muszą osobiści zgłosić się do p. intendentki w celu rejestracji w systemie. 

Należność za obiady należy wpłacać do 10-tego kolejnego miesiąca. Jeżeli wpłaty nie będzie na koncie do 10-tego kolejnego miesiąca to dziecko nie otrzyma posiłku w następnych dniach.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie u pani intendentki  lub przez Librusa. Odliczenia dokonywane będą od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Zgłoszenia przez Librusa będą rozpatrywane w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 . Brak zgłoszenia nieobecności nie będzie odliczany.

Nieobecności zbiorowe (wycieczka klasowa) należy zgłaszać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku odpisy nie zostaną uwzględnione.

Ewentualną rezygnację z obiadów należy zgłosić do p. intendentki, ponieważ dziecko naliczane jest automatycznie na kolejny miesiąc.

Informacja o wysokości należności za miesiąc wrzesień zostanie wysłana 1 października 2021r. na podany przez rodzica adres e-mail.

Płatność za miesiąc wrzesień należy regulować od 1.10.2021r. - 10.10. 2021r.

na rachunek 71 8436 0003 0000 0026 8053 0001 Mikołowski Bank Spółdzielczy.

Intendentka p. Izabela Wróblewska p. 020 ( piwnice) tel. 324558330 wew. 110.


Intendentka prosi rodziców o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać), oraz o dokładne opisywanie wpłat za obiady. Poniżej znajduje się wzór, co należy wpisywać w treści przelewu:
Imię, nazwisko dziecka, nauczyciela, nazwa placówki: szkoła, przedszkole, wyżywienie za miesiąc................. Odbiorca – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, ul. Rogozina 55
Prosi się o terminowe dokonywanie wpłat oraz o zgłaszanie dłuższych nieobecności dziecka np. choroba dziecka

Data dodania: 2020-07-15 19:51:12
Data edycji: 2022-01-12 15:59:42
Ilość wyświetleń: 716

Osiągnięcia uczniów

Więcej informacji

Sport w naszej szkole

Więcej informacji

Kalendarz

Szkoła dzisiaj

Więcej informacji
Projekty Unijne1981

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook