Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Komunikat intendentki

Komunikat intendentki

Obiady szkolne wydawane będą od poniedziałku 7 września 2020r.

Stawka za wyżywienie:

uczniowie - 4,00zł

personel   - 8,00zł

Wszyscy chcący korzystać z obiadów na stołówce szkolnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u p. intendentki telefonicznie lub przez platformę Librus w celu aktywacji karty. Ewentualne zmiany np. nr kontaktowy do rodzica lub zmiana  adresu e-mail należy zgłosić do p. intendentki.

Uczniowie, którzy nie będą mieć aktywnej karty nie otrzymają obiadu.

Nowi uczniowie, chcący korzystać z obiadów, muszą osobiści zgłosić się do p. intendentki w celu rejestracji w systemie. 

Należność za obiady należy wpłacać do 10-tego kolejnego miesiąca. Jeżeli wpłaty nie będzie na koncie do 10-tego kolejnego miesiąca to dziecko nie otrzyma posiłku w następnych dniach.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie u pani intendentki  lub przez Librusa. Odliczenia dokonywane będą od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Zgłoszenia przez Librusa będą rozpatrywane w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 . Brak zgłoszenia nieobecności nie będzie odliczany.

Nieobecności zbiorowe (wycieczka klasowa) należy zgłaszać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku odpisy nie zostaną uwzględnione.

Ewentualną rezygnację z obiadów należy zgłosić do p. intendentki, ponieważ dziecko naliczane jest automatycznie na kolejny miesiąc.

Płatności za miesiąc wrzesień należy regulować w miesiącu październiku 2020r. Informacja o wysokości należności za miesiąc wrzesień zostanie wysłana 1 października 2020r. na podany przez rodzica adres e-mail.

Płatność za miesiąc wrzesień należy regulować od 1.10.2020r. - 10.10. 2020r.

na rachunek 71 8436 0003 0000 0026 8053 0001 Mikołowski Bank Spółdzielczy.

Intendentka p. Izabela Wróblewska p. 020 ( piwnice) tel. 324558330 wew. 110.

Data dodania: 2020-09-04 16:06:45
Data edycji: 2020-09-06 15:18:01
Ilość wyświetleń: 423

Sport w naszej szkole

Więcej informacji

Kalendarz

Szkoła dzisiaj

Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook